Träningsschema  2022

Träning
​​​​​​​TORSDAG 13/10
tid: 17.30-20.00
​​​​​​​

Träning
​​​​​​​TORSDAG 3/11
tid: 17.30-20.00
​​​​​​​

Träning
TORSDAG 24/11
tid: 17.30-20.00
​​​​​​​

Träning
TORSDAG 20/10
tid: 17.30-20.00

Träning
TORSDAG 10/11
tid: 17.30-20.00

Träning
TORSDAG 1/12
tid: 17.30-20.00

Träning
TORSDAG 27/10
tid:17.30-20.00

Träning
TORSDAG 17/11
tid:17.30-20.00

Träning
TORSDAG 8/12
tid:17.30-20.00