Provlopp


Alla ekipage kommer nu att få betala en startavgift på 100 kr exkl moms och det kommer att debiteras via avräkningen från ST (TDS).
 
Ändringar av tempon i loppen.

Varmblod:

1.20 till 1.22 med fri fart sista 500 meter
1.25 med fri fart sista 500 meter
1.30 ej fri fart
Anmäls det senare tvååringar så får vi enas om ett nytt tempo för dessa. Om det anmäls bara en (1) varmblodig tvååring så får den vara med bland kallbloden under förutsättning att ekipaget håller angivet tempo och inte kör ifrån fältet. 

Kallblod:

1.35 med fri fart sista 500 meter
1.40-45 ej fri fart sista 500 meter
1.45-50 ej fri fart sista 500 meter
Anmäls det senare tvååringar så får vi enas om ett nytt tempo för dessa.
Om det anmäls en montéhäst får denna vara med i ”högsta klassen” men hålla sig 20 meter efter fältet. Någon gång under höst och vår kommer loppen att startas med startbil. Detta måste dock kommuniceras ut i god tid. Anmäls färre än 15 ekipage så ställs provloppen in. Anmälan görs till sekretariatet senast kl 11.00 dagen före provlopp. Dock så får tränare efteranmäla men riskerar då att det kan vara inställt p.g.a för få anmälda.
Om provloppen blir inställd p g a dålig väderlek meddelas detta på hemsida & facebook. Fika med mera kan köpas i klubbstugan. Ni kan även maila till se länken längst ner.

Datum: 11 maj, 1 juni

Första start 11.00 hämta nummerbricka senast 10.30


info@bollnas.travsport.se