Travhästägarna Bollnäs

Travhästägarna Bollnäs - föreningen för hästägare


Hästägareforeningen arbetar för att 
• Tillvarata medlemmars intressen för travtävlingar på svenska och utländska banor.
• Vidga och utveckla intresset för att äga travhäst.
• Uppmuntra avel, uppfödning och god hästskötsel av travhästar.
• Aktivt medverka för att intresset för travsport stärks.
 
Hästägareforeningen anordnar 
• Informationsträffar/föredrag
• Utflykter/resor
• Servering på provloppsdagar
• Hästägaredagen
• Stallbacksvärdar
 
Medlemsförmåner 
• Du får rabatt hos Bollnäs Rid & Trav
• Du får rabatt på försäkringar hos AGRIA
• Flera medlemsförmåner hittar Du på www.travsport.se
 
Medlemsavgiften för perioden 23-04-01 -24-03-31 är: 
Fullvärdig medlem 250 kronor, Familjeavgift 350 kronor. 

Bankgiro: 412-0010, märk betalningen med namn och e-postadress, adress, telefonnummer och födelsår-månad-dag. 

​​​​​​​Finns även Swish 1232902625

Då vi i framtiden ej kommer att skicka brev till medlemmar så behöver vi din mailadress, 
skicka den till bofab@telia.com.

Om du inte har mejl kommer vi att skicka brev. 

Hjärtligt välkommen som medlem! 
Bo Fransson 
ordförande i styrelsen 
för Travhästägarna Bollnäs

 


info@bollnas.travsport.se