Om Bollnästravet

Södra Hälsinglands Travsällskap bildades redan 1951 genom sammanslagning av
​​​​​​​Bollnäsortens Travklubb med Travklubben i Ovanåker


I Ovanåker tävlade man på sjön Ullungen och i Bollnäs kördes tävlingarna på Vågens is.

Hästintresset i regionen var då som nu mycket stort och medlemmarna i Travsällskapet jobbade hårt och ställde upp med eget kapital för att få en permanent banan att tävla på.

Den 10 juli 1955 invigdes landbanan på Sävstaås, på den plats som den ligger idag.

Med stort intresse och engagemang från medlemmar har banan under åren utvecklats och är idag en komplett tävlings-och träningsanläggning.

Intresset för travsporten är bred i vår region.

Det är c:a 250 aktiva licensinnehavare, varav 18 professionella tränare som har sin verksamhet knuten till vår bana. Tillsammans tränar de cirka 800 hästar vilket naturligtvis gör Bollnästravet till en viktig näring i kommunen.

Omkring nittio personer har sin utkomst genom travet och 1.000 ha odlad mark brukas för travhästarna i bygden.

I Travsällskapets regi drivs även sedan 1995 en bred och omfattande  ungdomsverksamhet i Travskolan.

Allt detta gör Bollnästravet till en naturlig mötesplats där alla känner ett stort engagemang.


info@bollnas.travsport.se