Provlopp

Inställt tillsvidare

Alla former av lopp – utöver de ordinarie travtävlingarna – är inställda tillsvidare. Det körs därför inga provlopp, bygdetrav, ponnytävlingar eller ponnykval.
​​​​​​​
Provloppen sker i Hästägarföreningens regi och är inplanerade på lördagar kl 11.00 enligt nedan schema. Nytt från 15 november är att det är obligatorisk anmälan för att deltaga i provloppen. Skicka ett sms till Bo Fransson 070-3190759 och ange antal hästar senast klockan 15.00 dagen före provloppen.
Vid färre än 8 st anmälda ställs provloppen in. Om provloppen blir inställd p g a dålig väderlek meddelas detta på hemsida & facebook. Fika med mera kan köpas i klubbstugan.
Datum: 

​​​​​​​