Info till aktiva

Här hittar du tävlingsrutiner på Bollnästravet

Nya rutiner för provloppen

Från och med 15 november är det obligatorisk anmälan för att deltaga i provloppen 16 november & 7 december. Skicka ett sms till Bo Fransson 070-3190759 och ange antal hästar senast klockan 15:00 dagen före provloppen (fredag 15 nov & fredag 6 dec). Vid färre än 8 st anmälda ställs provloppen in (ev. anmälda meddelas med sms om provloppen blir inställd). Om provloppen blir inställd p g a dålig väderlek meddelas detta på hemsida & facebook.
 Hästägarföreningen

Värmning

I travprogrammet anges när banan öppnar för värmning.
Ibland ges möjlighet att värma kval- och premie-hästar samt träningshästar något tidigare, medan starthästar inte får värmas förrän publikentréerna öppnats.
Vanligen är det 5 minuters tid till värmning mellan loppen. 
Undantag inför V75/V65/V5, då det är längre tid (se programmet) samt inför näst sista & sista loppet, då ingen värmning är tillåten!
Värmning är tillåten under prisutdelning, dock endast i rätvarv.

Träningskörning,
ej starthäst

Det är tillåtet (undantag kan ev. anges i travprogrammet) att träningsköra på banan, dock endast fram till en timma före starten av lopp 1. Anmäl hästen i Inskrivningen, där får du även en EJ-bricka som ska användas då du kör på banan.

Defilering och provstart

Samlingsvolten för defilering ligger på innerplan, ca 450 kvar. Utrop till nästkommande defilering meddelas via högtalare på stallbacken: 5 och 2 minuter till defilering.
Hästarna lämnar defileringsvolten i bakvarv. Passerar måldomartornet, vänder sedan vid upploppets början för omedelbar provstart. I lopp med autostart upp till 100.000 kronor fortsätter de ekipage som är intresserade, efter defileringen, vidare till sista sväng där startbilen väntar för en extra bilprovstart (kort variant). Det är tillåtet att defilera med checkremmen anspänd.

Provstart bakom bil

Bilprovstarten sker alltid en timme före första start.
Bilen står uppställd 500 meter före mål. Vi kör vid behov två på varandra följande bilprovstarter. Den första inleds med ett långsamvarv, den andra är en normal start vid 2140 m.
Under bilprovstart är endast värmning på lilla banan på innerplan tillåten, och dessutom endast i rätvarv.


Identifiering

Personal söker upp häst + tränare. Om din häst ska identifieras sitter det en lapp på din nummerbricka med denna info.

Nummerbrickor

Du hämtar nummerbrickor på Inskrivningen. Brickorna ska lämnas in, väl rengjorda, senast 10 minuter efter sista loppet.

Diskvalifikation

Via högtalare som bryter löpningsreferent. Den diskade hästens nummer visas på siffertavlor på bandomartornets bägge sidor.

Alkotest

Alkotest samt invägning och utvägning för montéryttare sker vid anvisat rum på långsidan mellan stall 10 och 11.
Alkotest är obligatoriskt i alla lopp. Gäller även kval-, premie- samt ponnylopp.

Provtagning

Provtagning för doping och identifiering av häst sker i Provtagningsstallet (Stall 9)

Hovslagare

Tillgång till hovslagare finns på stallbacken. Kontakta inskrivningen för hjälp med tappskor eller smärre materialfel. Telefonnummer till hovslagaren finns i programmet.

Bestraffningar, förhörsrum

Förhörsrummet ligger vid Inskrivningen. Bestraffningarna meddelas antingen av måldomaren direkt till dig, eller via resultatlistorna.
Listorna anslås utanför Inskrivningen.

Veterinär

Banveterinär kontaktas via inskrivningen eller funktionär.

Hästsportbutik

Bollnäs Rid & Trav finns vid anslutning till stallbacksinfarten.
Läs mer

Boxlistor, uppstallning

Boxlistorna finns att få på Inskrivningen. Du får även en boxlista av stallvakten då du kommer med hästtransport.
Önskar du övernatta - kontakta sekretariatet i god tid.
Extra häst eller resesällskap. Det är ont om uppstallningsplatser på tävlingsdagar. I undantagsfall kan du få ta med häst som ej ska starta. 
Kontakta inskrivningschefen 073-021 63 09

Segerceremoni

Vinnarcirkeln ligger mot publikplats ca 50 meter före mål. Vid prisutdelning får du hjälp av hästhållare. Värmning är tillåtet under prisceremoni men endast i rätvarv!

Barfotainformation

Lämnas en timme före spelstopp för streckspel till inskrivningen. Listor anslås till publik i totohallen samt restaurangen.

Vid olycksfall

Tag kontakt med sjukvårdspersonalen via inskrivningen, funktionär eller ring 070-556 08 18. Du kan också ta kontakt med vår följebil på innerplan. Bår finns i måldomartornet. Enklare förband m.m. finns på Inskrivningen.

Omklädningsrum

För herrar och damer, beläget vid stallbacksinfarten, intill Bollnäs Rid & Trav. Där finns dusch, toalett, förvaringsskåp, m.m.

Nerjoggning efter lopp

Av säkerhetsskäl vädjar vi till alla körsvenner att efter loppet lämna stora banan och jogga ner hästen på lilla banan.

Stallbacksvärdar

Stallbacksvärdar finns på stallbacken senast två timmar före första start och fram till och med lopp 3. Vill ni ha tag på stallbacksvärden ringer ni på telefon 072-520 86 97.