Babyrace


Babyrace för 2-åringar


Från och med 29 april kommer vi att genomföra tre s.k Babyrace för tvååringar med idealtid. Vi kör både för varm- och kallblodiga hästar men blir det färre än 15 hästar totalt kör vi bara ett lopp.

Distansen är 2140 meter och max antal deltagare per lopp är 15. Segrar gör den som inkommer närmast en fastställd idealtid.
Loppserien är öppna för hästar i A- och B-träning. Körsven måste ha giltig körlicens 2023 för att få köra.

Följande datum och idealtider gäller för varmbloden:
Babyrace 1: 29 april idealtid 1.45,0
Babyrace 2: 13 maj idealtid 1.40,0
Babyrace 3: 8 juni idealtid 1.35,0

Följande datum och idealtider gäller för kallbloden:
Babyrace 1: 29 april idealtid 2.20,0
Babyrace 2: 13 maj idealtid 2.15,0
Babyrace 3: 8 juni idealtid 2.10,0

Regler
Loppen startas med voltstart. Grunddistansen är 2140 meter och max antal deltagare per lopp är 15. Blir det färre än 15 hästar i loppen fördelas hästarna jämnt över tre olika distanser. OBS! Det krävs lägst fem anmälda hästar för att loppen ska köras. Närmast idealtiden vinner (om två eller fler hästar inkommer lika nära idealtiden vinner den som inte underskrider idealtiden). OBS! Om två eller fler hästar är närmast idealtiden på samma kilometertid (ex. 2.15,1) vinner den som har närmaste kilometertiden i hundradelar.
Vid fler än 15 anmälda tillämpas lottning – dock har hästar som ännu inte startat i Babyracen företräde. De som tvångsstryks har företräde till nästa Babyrace. Ingen anmälningsavgift eller boxhyra tillämpas. OBS! Hästen måste ha godkänt hästpass.
Anmälan sker till Karin Edvinsson på telefon 070-308 79 02 senast kl 11 dag efter ordinarie lopp alltså 26/4, 9/5 och 5/6.