Travhästägarna Bollnäs


Travhästägarna Bollnäs - föreningen för hästägare

​​​​​​​
Hästägareforeningen arbetar för att 
•                          Tillvarata medlemmars intressen för travtävlingar på svenska och utländska banor.
•                          Vidga och utveckla intresset för att äga travhäst.
•                          Uppmuntra avel, uppfödning och god hästskötsel av travhästar.
•                          Aktivt medverka för att intresset för travsport stärks.
 
Hästägareforeningen anordnar 
•                          Informationsträffar/föredrag
•                          Utflykter/resor
•                          Servering på provloppsdagar
•                          Hästägaredagen
•                          Stallbacksvärdar
 
Medlemsförmåner 
•                          Du får rabatt hos Bollnäs Rid & Trav
•                          Du får rabatt på försäkringar hos AGRIA
•                          Flera medlemsförmåner hittar Du på www.travsport.se
 
Medlemsavgiften för perioden 23-04-01 -24-03-31 är: 
Fullvärdig medlem 250 kronor, Familjeavgift 350 kronor. 
Bankgiro: 412-0010, märk betalningen med namn och e-postadress, adress, telefonnummer och födelsår-månad-dag. 
​​​​​​​Finns även Swish 1232902625
Då vi i framtiden ej kommer att skicka brev till medlemmar så behöver vi din mailadress, 
skicka den till bofab@telia.com. Om du inte har mejl kommer vi att skicka brev. 
Hjärtligt välkommen som medlem! 
Bo Fransson 
ordförande i styrelsen 
för Travhästägarna Bollnäs
Styrelsen 2021 / 2022

Ordförande

Bo Fransson
070-319 07 59
bofab@telia.com
​​​​​​​

Ledamot

Anneli Lagergren
073-033 92 62
stallkap@hotmail.com
​​​​​​​

Vice ordförande

Maj-Britt Karlsson
076-820 55 86
maj-britt.karlsson@
helsingenet.com

Ledamot

Christina Blom Hildingsson
070 - 652 36 35 
christina@hildingsson.nu

Sekreterare

Elisabeth Johansson
070-336 44 20
bettan.oster@telia.com
​​​​​​​

Ledamot

Allan Gunnarsson
070-611 51 42
mrehnvall@hotmail.com
​​​​​​​

Kassör

Bo Fransson
070-319 07 59
bofab@telia.com​​​​​​​