Skyltar/annonser

  Reklamskyltar
  • Kurvan efter mål
  • Kurvan innan upploppet
  • Innerplan
  • Stallbacken
  • Publikhallen
  Annonsering i travprogram
  • 132x193 mm (Helsida) 2.200 kr
  • 132x96,5 mm (Halvsida) 1.320 kr
  • 132x48,2 mm 770 kr
  • 132x40 mm 660 kr
  • 132x20 mm 550 kr
Moms och reklamskatt tillkommer
  Sargskärm​​​​​​​

Ledreklam på oddsindikator vid upploppet
​​​​​​​
Frågor? Kontakta 

Marknadansvarig

Helen Forsblom
070-227 10 21
​​​​​​​helen.forsblom@bollnas.travsport.se