Kurser


anmälan till Karin Edvinsson 079-585 58 85, eller karin.edvinsson@bollnas.travsport.se


Bollnästravets utbud av kurser - från knatte till licens
Vårens kurser 2024 startar vecka 2


​​​​​​​
  • Hästlekis

  • Knattekurs 4-6 år

  • Vuxenkurs

  • Kurser med Ponny

  • Kurser med stor häst. Körlicens

  • B-tränarlicens

  • Montélicens

  • Hovslagarkurs

Knatte Kurs

För barn mellan 4-6 år.

På lättsamt sätt för barnen lära sig om hästar, hästens utrustning, säkerhet i stallet, borsta/rykta etc. Barnen får tillsammans med ledare och kurskamrater hjälp att sela och köra. Kursen är en 2 timmars kurs.
Kursavgift: 2.000 kr


Järnkurs Onsdagar 17.00-19.00

För barn från 7 år.

20 ggr á 2 timmar. Hästens beteende och skötsel. Grunderna för säkerhet vid selning och körning.
Kursavgift: 2.800 kr

Kopparkurs Tisdagar 17.30-19.30

(förkunskap järnkurs)

För barn från 7 år.

20 ggr a 2 timmar. Hästens beteende och skötsel, färger o tecken, säker hantering.
Kursavgift: 3.500 kr

Bronskurs Tisdagar 17.30-19.30

(förkunskap kopparkurs)

För barn från 8 år.

20 ggr a 2 timmar. Här lär man sig om stallmiljö, visitering, sjukdommar samt tömkörning och selning.
Kursavgift: 3.500 kr

Silverkurs och Guldkurs
Måndagar 17.30-19.30

(förkunskap kopparkurs)

För barn från 8 år.

20 ggr a 2,0 timmar. Här lär vi oss om utfodring, träning och hur man selar och kör häst.
Kursavgift: 3.700 kr

Körkurs 
 torsdagar 18.00-20.00

(förkunskap Silverkurs)

För barn från 10 år.

20 ggr a 2,0 timmar. Vi lär oss mer om träning och tävling.
Kursavgift: 3.700 kr

Licenskurs ponny Tordagar 18.00-20.00

För barn från 8 år.

Från 8 år. 18 ggr a 2,0 timmar.
Kursavgift: 4.000 kr


Kursledare för
Licensutbildningarna
Hans Tillman
070-586 54 37

Vuxenkurs steg 1 Söndagar 15.00-17.00

15 ggr a 2 timmar. Med inriktning på körning, skötsel och hästhållning.

Kursavg: 3.800 kr

Vuxenkurs steg 2 

(förkunskap vuxen steg 1)

15 ggr a 2 timmar.
Kursavg: 3.800 kr

Vuxenkurs steg 3 

(förkunskap vuxen steg 2)

15 ggr a 2 timmar. Licens utbildning B-licens eller monté.
Kursavg: 3.800 kr

B-tränarlicens

8 ggr a 3 timmar. För dig som vill börja träna egen travhäst
Kursavg: 1.100 kr

Kurser med stor häst

Körlicens onsdagar från april - oktober
Från 15 år.

Du ska under minst ett års tid regelbundet ha kört “snabbjobb” och i övrigt ha mycket god häst- och körvana. Du bör också ha kännedom om Svensk travsports bestämmelser.
Minimiålder 15 år (F-licens). Vi kör 15 licenslopp varav minst tio skall vara godkända. Du använder egen häst som är i tävlingsmässigt skick samt finns med på någons träningslista. Genomgång efter varje lopptillfälle så avsätt två-tre timmar per utbildningstillfälle. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.
Autostart är ett av momenten i kör/montélicensen.
Utbildningen sker i samarbete med hastsportensfolkhogskola.se
​​​​​​​Logga in på hastsportensfolkhogskola.se
Anmälan till dessa kurser görs direkt till:
www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursavg: 1.700 kr

Montélicens

Från 15 år.

Vi kommer i samband med körlicensutbildningen att ha licenstagning för monté. Du skall vara minst 15 år (F-licens), ha god häst och ridvana och kännedom om Svensk Travsports bestämmelser. Kursen är 15 ggr varav minst tio lopp skall vara godkända. Du använder egen häst som är i tävlingsmässigt skick samt finns med på någons träningslista. Genomgång efter varje lopptillfälle så avsätt två-tre timmar per utbildningstillfälle. Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.
Autostart är ett av momenten i kör/montélicensen.
Utbildningen sker i samarbete med hastsportensfolkhogskola.se
​​​​​​​Logga in på hastsportensfolkhogskola.se
Anmälan till dessa kurser görs direkt till:
www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursavg: 1.700 kr

B-tränarLicens

Ålder?

För att få anmäla travhäst till tävling krävs att hästen har en ansvarig och licensierad tränare. B-tränarlicensutbildningen ger blivande B-tränare en god kännedom om travsporten. Du får också insikt i vad det innebär att ha ansvar för och träna travhäst för travtävlingar, arrangerade av travsällskap anslutna till Svensk Travsport, så kallade offentliga tävlingar.

Om du inte haft B-tränarlicens tidigare eller om det var mer än fem år sedan du hade din licens, måste du gå en B-tränarkurs. Kursen är både praktisk och teoretisk och omfattar minst 24 timmar fördelat på åtta gånger. Du ska vid två skilda tillfällen köra häst på travbanans område.

Efter avslutad kurs kan du, förutsatt att kursen genomförts med godkänt resultat, ansöka om B-tränarlicens vid ditt lokala travsällskap. För godkänt krävs att du varit närvarande på minst 80% av träffarna samt klarat både det skriftliga och det praktiska provet.

Kursen genomförs av Hästsportens folkhögskola i samverkan med Svensk Travsport och Bollnäs.
Du kan även göra B-tränarkursen på webben. Kostnad 900 kr. 
Logga in på hastsportensfolkhogskola.se
Anmälan till dessa kurser görs direkt till:
www.hastsportensfolkhogskola.se
Kursavg: 1.100 kr
Frågor & bokning 

Utbildningsansvarig &
Travskola
Karin Edvinsson

079-585 58 85
karin.edvinsson@ ​​​​​​​bollnas.travsport.se
Frågor & bokning 

Travskola
Emma Nyrén

070-391 32 81