Travskola

Bollnäs travskola - från "prova på" till tandemkörning
Frågor & bokning 

Utbildningsansvarig &
Travskola
Karin Edvinsson

070-308 79 02
karin.edvinsson@ ​​​​​​​bollnas.travsport.se