Sleipner Bollnäs stoserie


Sleipner Bollnäs stoserie


Kördes för första gången under 2019. Förutsättningar inför 2020 är att det kommer att köras sex försök samt final 1 oktober där förstapriset är
75.000 kr.
Försöksdatum: 24 april - 22 maj - 3 juni - 14 juni - 10 juli - 13 augusti 2020-års segrare i Sleipner Bollnäs Stoserie Optandsfröken