Sleipner Bollnäs stoserie


Sleipner Bollnäs stoserie


Kördes för första gången under 2019. Förutsättningar inför 2020 kommer under våren 2020. 2019-års segrare i Sleipner Bollnäs Stoserie GRANETTA