Södra Hälsinglands Hästägarförening

Föreningen för hästägare - öppen för alla som äger eller deläger en travhäst

Medlems Info:

Medlemsavgift: 250 kr/år för vuxna
Familj: 350 kr/år

Bankgironr: 412-0010

Glöm inte att skriva namn, adress, telefon och email-adress på blanketten!

Södra Hälsinglands Hästägarförening - föreningen för hästägare


Öppen för alla som äger eller deläger en travhäst . Föreningen är ansluten till Travhästägarna, som på riksplanet bevakar hästägarnas intressen. Föreningen anordnar provlopp året runt och driver för hästägarna viktiga frågor såsom prispengar, startmöjligheter, stimulansåtgärder, samarbetsfrågor m.m.

Läs mer om att äga en travhäst


Styrelsen 2019 / 2020

Ordförande

Bo Fransson
070-319 07 59
bofab@telia.com
​​​​​​​

Ledamot

Anneli Lagergren
073-033 92 62
stallkap@hotmail.com
​​​​​​​

Vice ordförande

Maj-Britt Karlsson
076-820 55 86
maj-britt.karlsson@
helsingenet.com

Ledamot

Eva-Jeanette Liljeberg
070-822 09 53
evajeanetteliljeberg@
gmail.com​​​​​​​

Sekreterare

Elisabeth Johansson
070-336 44 20
bettan.oster@telia.com
​​​​​​​

Ledamot

Allan Gunnarsson
070-611 51 42
mrehnvall@hotmail.com
​​​​​​​

Kassör

Hugo Forsberg
070-525 44 62
hugoforsberg40@gmail.com
​​​​​​​