Serviceavgifter

BOLLNÄSTRAVET ERBJUDER VÅRA A- OCH B-TRÄNARE DAGBOX/UTSELNINGSPLATS I NYA GÄSTSTALLET!

Antalet dagboxar/utselningsplatser i spiltstallet kommer att begränsas efter ombyggnad/rustning av detsamma. För mer info om uthyrning av dagboxar/utselningsplatser i nya gäststallet ring sekretariatet.

Serviceavgift år 2018

Södra Hälsinglands Travsällskap kommer att debitera samtliga A/B-tränare vid Bollnästravet som EJ hyr dagbox/permanentbox vid banan en serviceavgift.

Följande gäller:
  1. Avgiften gäller A/B-tränare vid Bollnästravet som ej hyr permanent- eller dagbox.
  2. Avgiften gäller per licens.
  3. Avgiften avser nyttjande av anläggningen vid träning, fortkörning och provlopp.
  4. Avgiften är 1500 kr. Beloppet tas ut via ST:s avräkning. Avgift för del av år då tränaren eventuellt inte har häst i träning återbetalas ej.
  5. För A/B-tränare som har mer än nio hästar på mars månads träningslista kommer 2200 kr att debiteras.
  6. Bollnästravets travprogram kommer kostnadsfritt att skickas till tränaren.
Lediga boxar finns att hyra. Om intresserad ta kontakt med sekretariatet.
Samtliga priser är exkl. moms.