2018

  Ponnytrav på Bollnästravet
             
              2019-10-28

              Travskolan Bollnäs Lopp Kat A
             
              2019-09-21 Heldag
             
Lopp 1
              Lopp 2
              Lopp 3
              Lopp 4
              Lopp 5
              Lopp 6
              Lopp 7
              Lopp 8
              Lopp 9
              Lopp 10
              Lopp 11
              Lopp 12
              Kval Kat A + B
              Lopp 13
              Lopp 14
              Lopp 15
             
              2019-09-06

             Ponnykval Kat B            

             2019-08-31
            
Ponnylopp Kat B
            
             2019-08-10 Heldag
             
Kvallopp Kat B
             Lopp 1
             Lopp 2
             Lopp 3
             Lopp 4
             Lopp 5
             Lopp 6
             Lopp 7
             Lopp 8
             Lopp 9
             Lopp 10
             Lopp 11
             Lopp 12
             Lopp 13
             Lopp 14
             
             2019-07-19
Kvallopp Kat A
                                 Ponnylopp Kat A By Kitchens Lopp

             2019-06-15
Kvallopp Kat A+B

             2019-06-02 SSU's Lopp   Ponny Kat A    Ponny Kat B           

            2019-04-13
Ponnykval Kat A + B
                                Ponnylopp Kat A By Kitchens Lopp

            2018-12-13
Tomtetåg
           
            2018-10-22
Ponnylopp Kat B           

            2018-10-06
Sleipner Bollnäs Ponnylopp Kat A
            
            2018-08-21
Kvallopp ponny Kat B
           
            2018-08-09
Ponny Kat B Bollnäs Ponnytravklubbs Lopp

            2018-07-28 Ponny Kat B Sommarsprintern Zandra Vidéns Lopp

            2018-07-20
Ponny Kat B Sune Olssons Åkeris Lopp

            2018-07-08 Ponny Kat A SSU Bollnäs Lopp

            2018-06-10 Heldag
               Lopp 1
                   Lopp 2
Lopp 3
                 Lopp 4
                 Lopp 5
                 Lopp 6
                 Lopp 7
                 Lopp 8
                 Lopp 9
                 Lopp 10
                 Lopp 11 

                 2018-04-13
Ponnylopp Kat B              

                 2018-03-10
Kvallopp Kat A + B   

                 2017-12-09
Luciatåg Bs Travskola 

                2017-12-04 Kval Kat B

                2017-10-28 Ponnykampen Deltävling 2
               
               2017-10-14
Zandra Vidéns Lopp

               2017-08-03 Unga Örnars Lopp

               2017-07-14 Sommarsprinten
               2017-07-04 Hälsinglands Elitrace
               2017-07-03 Lillhambon


​              Heldag 2017-06-10
Lopp 1
Lopp 1 Lopp 2 Kval Kat A+B


Lopp 3 Lopp 4Lopp 5 Lopp 6Lopp 7 Lopp 8Lopp 9 Lopp 10Lopp 11 Lopp 12

     2017-04-08 Travskolan
     Bollnästravets Lopp


     2017-03-18 Kval Kat A