Om Bollnästravet

Södra Hälsinglands Travsällskap bildades redan 1951 genom sammanslagning av Bollnäsortens Travklubb med Travklubben i Ovanåker. I Ovanåker tävlade man på sjön Ullungen och i Bollnäs kördes tävlingarna på Vågens is.

Hästintresset i regionen var då som nu mycket stort och medlemmarna i Travsällskapet jobbade hårt och ställde upp med eget kapital för att få en permanent banan att tävla på. Den 10 juli 1955 invigdes landbanan på Sävstaås, på den plats som den ligger idag.

Med stort intresse och engagemang från medlemmar har banan under åren utvecklats och är idag en komplett tävlings-och träningsanläggning. Intresset för travsporten är bred i vår region. Det är c:a 250 aktiva licensinnehavare, varav 13 professionella tränare som har sin verksamhet knuten till vår bana. Tillsammans tränar de cirka 800 hästar vilket naturligtvis gör Bollnästravet till en viktig näring i kommunen. Omkring nittio personer har sin utkomst genom travet och 1.000 ha odlad mark brukas för travhästarna i bygden. I Travsällskapets regi drivs även sedan 1995 en bred och omfattande  ungdomsverksamhet i Travskolan.

Allt detta gör Bollnästravet till en naturlig mötesplats där alla känner ett stort engagemang.

Orföranden i Södra Hälsinglands Travsällskap har under åren varit:

 1951-1966  John R Jonsson
 1966-1972  Edvin Wickbers
 1972-1974  Birger Olsson
 1974-1988  Bengt Ivarsson
 1988-2007  Carl-Anders Hansson
 2007-   Carl-Erik Sandström

Du läser mer om vårt Travsällskaps historia i vår jubileumsskrift "Bollnästravet-Trivselbanan 30 år" gjord av Ove Winges och Johan Pehrson. Ring oss, så skickar vi ett exemplar gratis till Dig. Kompletterade 2015 med information från 1985 till 2015, gjord av Hans-Erik Uhlin.

Södra Hälsinglands Travsällskap
Box 1096, 821 12  Bollnäs
0278-272 40

Tävlingsrutiner på Bollnäs

Boxlistor, uppstallning

Boxlistorna finns att få på Inskrivningen. Du får även en boxlista av stallvakten då du kommer med hästtransport.
  • Önskar du övernatta - kontakta sekretariatet i god tid.
  • Extra häst eller resesällskap. Det är ont om uppstallningsplatser på tävlingsdagar. I undantagsfall kan du få ta med häst som ej ska starta. 
Kontakta inskrivningschefen 073-021 63 09

Identifiering

Personal söker upp häst + tränare. Om din häst ska identifieras sitter det en lapp på din nummerbricka med denna info.

Nummerbrickor

Du hämtar nummerbrickor på Inskrivningen. Brickorna ska lämnas in, väl rengjorda, senast 10 minuter efter sista loppet.

Värmning

I travprogrammet anges när banan öppnar för värmning.
  • Ibland ges möjlighet att värma kval- och premie-hästar samt träningshästar något tidigare, medan starthästar inte får värmas förrän publikentréerna öppnats.
  • Vanligen är det 5 minuters tid till värmning mellan loppen. 
  • Undantag inför V75/V65/V5, då det är längre tid (se programmet) samt inför näst sista & sista loppet, då ingen värmning är tillåten!
  • Värmning är tillåten under prisutdelning, dock endast i rätvarv.

Träningskörning, ej starthäst

Det är tillåtet (undantag kan ev. anges i travprogrammet) att träningsköra på banan, dock endast fram till en timma före starten av lopp 1. Anmäl hästen i Inskrivningen, där får du även en EJ-bricka som ska användas då du kör på banan.

Provstart bakom bil

Bilprovstarten sker alltid en timme före första start.
  • Bilen står uppställd 500 meter före mål. Vi kör vid behov två på varandra följande bilprovstarter. Den första inleds med ett långsamvarv, den andra är en normal start vid 2140 m.
  • Under bilprovstart är endast värmning på lilla banan på innerplan tillåten, och dessutom endast i bakvarv.
Defilering och provstart
Samlingsvolten för defilering ligger på innerplan, ca 450 kvar. Utrop till nästkommande defilering meddelas via högtalare på stallbacken: 5 och 2 minuter till defilering.
  • Hästarna lämnar defileringsvolten i bakvarv. Passerar måldomartornet, vänder sedan vid upploppets början för omedelbar provstart. I lopp med autostart upp till 100.000 kronor fortsätter de ekipage som är intresserade, efter defileringen, vidare till sista sväng där startbilen väntar för en extra bilprovstart (kort variant). Det är tillåtet att defilera med checkremmen anspänd.
Diskvalifikation
Via högtalare som bryter löpningsreferent. Den diskade hästens nummer visas på siffertavlor på bandomartornets bägge sidor.
Segerceremoni
Vinnarcirkeln ligger mot publikplats ca 50 meter före mål. Vid prisutdelning får du hjälp av hästhållare. Värmning är tillåtet under prisceremoni men endast i rätvarv!
Bestraffningar, förhörsrum
Förhörsrummet ligger vid Inskrivningen. Bestraffningarna meddelas antingen av måldomaren direkt till dig, eller via resultatlistorna.
Listorna anslås utanför Inskrivningen.
Alkotest
Alkotest samt invägning och utvägning för montéryttare sker vid anvisat rum på långsidan mellan stall 10 och 11.
Alkotest är obligatoriskt i alla lopp. Gäller även kval-, premie- samt ponnylopp.
Barfotainformation
Lämnas en timme före spelstopp för streckspel till inskrivningen. Listor anslås till publik i totohallen samt restaurangen.
provtagning
Provtagning för doping och identifiering av häst sker i Provtagningsstallet (Stall 9)
Vid olycksfall
Tag kontakt med sjukvårdspersonalen via inskrivningen, funktionär eller ring 070-556 08 18. Du kan också ta kontakt med vår följebil på innerplan. Bår finns i måldomartornet. Enklare förband m.m. finns på Inskrivningen.
Veterinär
Banveterinär kontaktas via inskrivningen eller funktionär.
Hovslagare
Tillgång till hovslagare finns på stallbacken. Kontakta inskrivningen för hjälp med tappskor eller smärre materialfel. Telefonnummer till hovslagaren finns i programmet.
Hästsportbutik
Bollnäs Rid & Trav finns vid anslutning till stallbacksinfarten.
Omklädningsrum
För herrar och damer, beläget vid stallbacksinfarten, intill Bollnäs Rid & Trav. Där finns dusch, toalett, förvaringsskåp, m.m.