Damklubben på BollnästravetDamklubben - föreningen för travintresserade tjejer på BollnäsTravet. Medlemsavgift 200 kr/år för vuxna och barn upp till 18 år betalar 50 kr/år. Bankgironr: 648-1444.
Hemsida: bollnastravetsdamklubb.com

BollnäsTravets Damklubb bildades 1980. Klubben kom till för att lyfta fram trivselfrågor och att arbeta för travet som en familjesport. Med den utgångspunkten inriktades arbetet på att "ta emot fruar och barn" på BollnäsTravet. Lekparken rustades och familjeaktiviteter ordnades på Damklubbens dag, men även andra dagar som gick i damklubbens tecken. 

Allteftersom travsportens organisationer generellt insett vikten av trivselfrågorna, har damklubbens arbete mer kunnat inriktas på själva sportfrågorna. De lokala evenemangen har utvecklats mot såväl nationella som internationella kontakter. 1996 arrangerade BollnäsTravets Damklubb ett uttagningslopp i Dam-EM för amatörer med ett tjugotal utländska gäster. 1997 stod vi som arrangörer för Dam-SM, samtidigt som damklubbarnas riksorganisation, TSD, passade på att fira 10-årsjubileum. Ett mycket uppskattat arrangemang! 

Samarbetet med BollnäsTravets övriga intresseföreningar och travsällskapet är väl utvecklat, och av största betydelse för en positiv utveckling för travet i allmänhet och vår egen bana i synnerhet. Låt oss fortsätta ha roligt tillsammans ­ då orkar vi också arbeta för det som är det roligaste vi vet: TRAVSPORTEN!! 

//Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Ella Nordh
070-598 44 19
ellinornordh2@gmail.com
Sekreterare
Annika Rehnvall
070-397 38 41
rehnvall.annika@telia.com
Kassör
Eva Jansson
070-650 11 46    
ejasgrov@gmail.com
Vice ordförande
Karin Asp
073-808 07 00
karin.asp@hotmail.com
Ledamot
Marlene Söderholm
070-230 91 52
marlenesoderholm@hotmail.com
Suppleant
Anita Alfredsson
076-846 95 82
ay.alfredsson@tele2.se
Suppleant
Kia Larsson
070-318 82 24
kialarsson49@gmail.com